1. Niniejszy Regulamin określa zasady dokonywania zakupów na stronie www.wonderlandia.pl prowadzonym przez firmę Wonderlandia Daria Wichorowicz.

     Dane rejestracyjne firmy:

  WONDERLANDIA Daria Wichorowicz
  ul. Brzozowa 8
  62-709 Kotwasice NIP 6211793029 
 2. Firma Wonderlandia prowadzi sprzedaż odzieży, peruk i dodatków za pośrednictwem sieci Internet.
 3. Wysyłka towaru, a także obsługa zwrotów odbywa się w Polsce, pod adresem: Wonderlandia, ul. Brzozowa 8, 62-709 Kotwasice.
 4. Złożenie oraz potwierdzenie zamówienia oznacza akceptację niniejszego Regulaminu i wyrażenie zgody na przetwarzanie przez Wonderlandia Daria Wichorowicz danych osobowych Klienta jedynie dla celów związanych z realizacją zamówienia.
 5. Polityka prywatności. Dane osobowe nie są udostępniane innym podmiotom, a dostęp do niech ma wyłącznie upoważniony personel Sklepu. Sklep zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 1997 Nr 133 poz. 883). Zgodnie z tą Ustawą Klienci sklepu mają prawo do wglądu w swoje dane, poprawiania ich, żądania ich usunięcia lub zaprzestania ich wykorzystywania. Więcej informacji na temat polityki prywatności znajduje się na stronie Polityka prywatności.
 6. Złożone zamówienie stanowi umowę kupna-sprzedaży w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
 7. Zamówienia w sklepie można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok. Mogą nastąpić ewentualne przerwy techniczne, wyłączające możliwość przyjmowania i realizacji zamówień Klientów. W każdym takim przypadku przerwa w funkcjonowaniu serwisu zostanie ograniczona do niezbędnego minimum i informacja o niej znajdzie się na stronie sklepu. Zamówienia Klientów są realizowane w dni robocze w przypadku wysyłki pocztą polską i 7 dni w tygodniu w przypadku wysyłki firmą inPost, a przekazanie zamówienia do realizacji następuje w ciągu 24 godzin od od momentu zaksięgowania przez pełnej opłaty za zamówienie lub wybrania opcji wysyłki za pobraniem.
 8. Przez złożenie zamówienia przez Klienta należy rozumieć dodanie produktów z oferty Sklepu do Koszyka produktów, wypełnienie formularza zakupu i potwierdzenie zamówienia. Dopuszcza się również złożenie zamówienia przez Klienta za pośrednictwem poczty elektronicznej, komunikatora internetowego lub telefonicznie.
 9. Wkrótce po złożeniu zamówienia Klient otrzymuje pocztą elektroniczną informację o przyjęciu zamówienia. W razie braku otrzymania takiej informacji Klient powinien skontaktować się ze Sklepem.
 10. Prosimy Klientów o podawanie prawidłowych danych kontaktowych podczas składania zamówienia – imienia i nazwiska lub nazwy firmy, pełnego adresu, adresu email oraz numeru telefonu. Nieprawidłowe lub niekompletne dane mogą opóźnić, a nawet uniemożliwić realizację zamówienia.
 11. Sklep zastrzega sobie prawo do weryfikacji i anulowania zamówienia w przypadku wątpliwości co do możliwości jego realizacji. W takim przypadku kwota zapłacona przez Klienta jest niezwłocznie zwracana na wskazane konto.
 12. Płatności za zamówione produkty można dokonać za pobraniem przy odbiorze towaru, kartą płatniczą lub przelewem w systemie PayPal lub PayU, bądź też przelewem na konto firmy Wonderlandia Daria Wichorowicz. Formy płatności i dane do przelewu zostały szczegółowo określone na stronie Formy płatności i wysyłki.
 13. W przypadku gdy płatność nie zostanie uregulowana w ciągu 7 dni od daty złożenia zamówienia, zamówienie zostanie automatycznie anulowane.
 14. W przypadku niedostępności części produktów w zamówieniu, Klient jest o tym niezwłocznie informowany. Klient może wtedy podjąć decyzję o sposobie jego realizacji (częściowa realizacja, wydłużenie czasu oczekiwania, anulowanie całości zamówienia). W przypadku braku odpowiedzi Klienta w ciągu 3 dni, Sklep zastrzega sobie możliwość wysłania towarów dostępnych w zamówieniu lub anulowania zamówienia. Kwota za niedostępną część produktów jest niezwłocznie zwracana na konto wskazane przez Klienta.
 15. Czas realizacji zamówienia wynosi 24 godziny na przygotowanie towaru oraz czas potrzebny na dostarczenie przesyłki przez Pocztę Polską lub firmę inPost. 
 16. W dniu wysyłki towaru Klient informowany jest o tym pocztą elektroniczną.
 17. Wszystkie produkty oferowane w sklepie www.wonderlandia.pl są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, legalnie wprowadzone do obrotu na polski rynek.
 18. Wszystkie ceny widoczne na stronie internetowej Sklepu są podane w złotych polskich i stanowią całkowitą cenę płatną przez Klienta (cenę brutto zawierającą podatek VAT). Ceny te nie obejmują kosztów przesyłki.
 19. Dostawa odbywa się przez wysyłkę zamówionych towarów pod wskazany przez Klienta adres przez wybranego przewoźnika - Pocztę Polską lub firmę InPost. Do kosztów zamówienia doliczany jest koszt wysyłki zgodnie z opłatami podanymi na stronie Formy płatności i wysyłki. Zgodnie z Kodeksem cywilnym, w razie przesłania towaru za pośrednictwem przewoźnika, Klient zobowiązany jest sprawdzić stan przesyłki podczas odbioru. W przypadku stwierdzenia ubytku lub uszkodzenia rzeczy, zobowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika, informując o tym Sklep. Sposób badania przesyłki jest określony w ustawie Prawo przewozowe (art. 74 i następne).
 20. Zwroty, wymiana, reklamacje. Na www.wonderlandia.pl zgodnie z Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną każdy Klient ma prawo do zwrotu towaru w ciągu 14 dni od daty otrzymania towaru, pod warunkiem odesłania go do nas w stanie niezmienionym, w oryginalnym opakowaniu i z kompletem metek. Zwrot jest możliwy wyłącznie, jeśli towar nie nosi śladów użytkowania, jest kompletny i nie został zniszczony. Wraz z odsyłanym towarem Klient jest zobowiązany zwrócić ewentualnie wydany dowód zakupu. Koszty zwrotu towaru ponosi Klient. Zwracamy kwotę zakupu (w ciągu 48h od otrzymania zwróconego towaru).
 21. Sklep ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi, jeśli sprzedana rzecz jest wadliwa lub niezgodna z opisem umieszczonym na stronach Sklepu, a także gdy wydano rzecz w stanie niekompletnym. Warunkiem prawa do reklamacji jest wysłanie pisemnego zawiadomienie o wadzie mailem na sklep@wonderlandia.pl i odesłanie reklamowanego towaru na adres wskazany poniżej, w punkcie 26, w terminie 10 dni od daty otrzymania towaru. Z tytułu rękojmi Klientowi przysługuje prawo do: odstąpienia od umowy, obniżenia ceny, wymiany wadliwego towaru na równorzędny, ale wolny od wad, usunięcia wady. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez sklep w ciągu 10 dni od daty otrzymania odesłanego przez Klienta reklamowanego produktu wraz z wymaganymi dokumentami.Towar zwracany w ramach zwrotu, wymiany lub reklamacji należy odesłać w sposób umożliwiający uzyskanie potwierdzenia nadania (przesyłka polecona lub kurierska) na adres sklepu.
 22. Koszty przesyłek w przypadku wymiany towaru wynikającej z błędnej realizacji zamówienia przez Sklep ponosi Sklep. W przypadku stwierdzenia pomyłki Sklep zwróci Klientowi koszt odesłania towaru do Sklepu w kwocie maksymalnie 15 zł. Sklep nie przyjmuje przesyłek odesłanych za pobraniem.
   
 23. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 08.01.2018 r.